חברי הדירקטוריון וועדותיו

חברי הדירקטוריון

שםתפקידיםעיסוק עיקרי
דניאל מרוםיו”ר הדירקטוריון
חבר ועדת השקעות
מנהל אגף משאבי אנוש בחברת החשמל לישראל בע”מ
רו”ח בתיה קוצובאי (*)חברת דירקטוריון
יו”ר ועדת הביקורת
חברת ועדת השקעות
בעלת משרד רואי חשבון
אהוד נחתומי (*)חבר דירקטוריון
יו”ר ועדת ההשקעות
חבר ועדת ביקורת
יועץ פנסיוני ופיננסי
יעקב אלוניחבר דירקטוריון
חבר ועדת השקעות
מנהל כספים בתחנת הכוח אשכול – אגף הייצור בחברת החשמל לישראל בע”מ
עזרא עוז צורףחבר דירקטוריוןמנהל כספים בתחנת הכוח רוטנברג – אגף הייצור בחברת החשמל לישראל בע”מ
אבי מלכאחבר דירקטוריוןמנהלת המחלקה למימון וניהול פיננסי בחברת החשמל לישראל בע”מ
משה נרסוןחבר דירקטוריוןרו”ח בחברת החשמל לישראל בע”מ
דוד (מיקו) צרפתיחבר דירקטוריון
חבר ועדת ביקורת
יו”ר ארגון עובדי חברת החשמל
גיל הוד(*)חבר דירקטוריון
חבר ועדת ביקורת
חבר ועדת השקעות
בעלים של חברה העוסקת בבנקאות להשקעות
סיגל ורטחברת דירקטוריוןמנהלת מחלקת ניהול שכר פנסיה והטבות, באגף השכר, חברת החשמל לישראל
(*) דירקטור חיצוני

חברי ועדת ביקורת

שםתפקיד בועדהעיסוק עיקרי
רו”ח בתיה קוצובאי (*)יו”רבעלת משרד רואי חשבון
אהוד נחתומי (*)חבריועץ פנסיוני ופיננסי
דוד (מיקו) צרפתיחבריו”ר ארגון עובדי חברת החשמל
גיל הוד(*) חבר בעלים של חברה העוסקת בבנקאות להשקעות
סיגל ורטחברהמנהלת מחלקת ניהול שכר פנסיה והטבות, באגף השכר, חברת החשמל לישראל
(*) דירקטור חיצוני

חברי ועדת השקעות

שםתפקידיםעיסוק עיקרי
אהוד נחתומי (*)יו”ריועץ פנסיוני ופיננסי
רו”ח בתיה קוצובאי (*)חברהבעלת משרד רואי חשבון
דניאל מרוםחברמנהל אגף משאבי אנוש בחברת החשמל לישראל בע”מ
גיל הוד(*) חבר בעלים של חברה העוסקת בבנקאות להשקעות
יעקב אלוניחברמנהל כספים בתחנת הכוח אשכול – אגף הייצור בחברת החשמל לישראל בע”מ
(*) דירקטור חיצוני
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ