חברי ההנהלה ובעלי תפקידים

חברי הנהלה

שםתפקיד
רו”ח אורן בנימיןמנכ”ל
גלית דהאןמנהלת תפעול
רו”ח שי לוטרבךמבקר פנימי, הממונה על פניות הציבור
עו”ד איריס יואכימסיועצת משפטית
רונן דקלממונה על אבטחת המידע

בעלי תפקידים

שםתפקיד
רו”ח אורן בנימיןממונה על יישום צו איסור על הלבנת הון אחראי להיערכות לשעת חירום
בועז לנדסברגרמנהל אבטחת מידע
לאומי שירותי שוק ההון בע”ממתפעל הקופה
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע”ממנהל ההשקעות
איתי יצחקי מחברת HMSמנהל הסיכונים
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ