תיקון 190

בשנת 2012 נכנס לתוקפו תיקון לפקודת מס הכנסה אשר מטרתו לעודד חיסכון ולאפשר לבני הגיל השלישי להפקיד סכום חד פעמי לקופת גמל ולהנות מהיתרונות הרבים שלה, תוך שמירה על נזילות מלאה של הכספים המופקדים בקופה, תשלום מס מופחת על רווחים ויכולת משיכת הכספים בצורה קלה, מהירה ונוחה. אם הגעתם לגיל 60 ואתם זכאים לפנסיה מינמאלית (סך של 4,458 ש”ח נכון לשנת 2015), זו ללא ספק השקעה שכדאי לכם לשקול.

מהו תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר לבני  60 ומעלה ליהנות מהטבה ייחודית ומשמעותית באמצעות השקעה בקופות הגמל תוך ניצול יתרון משולש על פני אלטרנטיבות אחרות בשוק ההון שהן: מיסוי, יתרונות השקעה ועלויות דמי ניהול, וכל זאת תוך שמירה על נזילות מלאה של הכספים המופקדים.

יתרון המיסוי

קופות התגמולים נהנות מפטור מס מלא על רווחי הון – כלומר בכל פעם שמתקבל בגין ההשקעות דיבידנד, פדיון או ריבית, להבדיל מחיסכון פרטי בפיקדונות, קרנות נאמנות או ניירות ערך בו ישולם מס רווחי הון בעת קבלת התקבול בשיעורים של עד 25%,  הקופות אינן משלמות מס רווחי הון. יתרון אשר מגדיל את פוטנציאל התשואה של הקופות וזאת מאחר ולדחיית תשלום המס יש השפעה על הרווחים המצטברים בחיסכון העמית.

בנוסף, מעבר בין מסלולי השקעה בקופת התגמולים אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו.

אירוע המס יתרחש רק בעת משיכת הכספים (כפי שצוין לעיל – נזילים בכל עת), ואז ישולם מס של 15% בלבד על הרווחים שנצברו בחיסכון.

יתרונות השקעה

קופות התגמולים רשאיות להשקיע במגוון מכשירי השקעה תוך ניצול הנחות השמורות לגופים מוסדיים בלבד ועוד.

בנוסף, בזכות היקף הנכסים הגדול נהנים העמיתים החוסכים מפיזור סיכון רחב יותר.

דמי הניהול – אז כמה זה עולה לנו?

דמי הניהול בקופות הגמל נמוכים, ככלל, מאשר באלטרנטיבות החיסכון הקיימות האחרות. בנוסף קופות גמל אינן גובות מע”מ על דמי הניהול, וכן, החוסך פטור מעמלות בנקאיות כדוגמת דמי משמרת ניירות ערך. יתרון נוסף הוא שעלויות קניה ומכירה של ניירות הערך מתקבלות בהנחה משמעותית של גופים מוסדיים.

יתרונות נוספים השמורים לקופות ענפיות כגון מחוג

מחוג היא קופת התגמולים הענפית של עובדי חברת החשמל. באפשרותה של קופה זו להציע לעובדי חברת החשמל וגמלאיה שני יתרונות בולטים נוספים לעומת קופות תגמולים אחרות.

  • הקופה אינה גובה דמי ניהול מהפקדות – כיום, קופות התגמולים גובות עד 4% מכל הפקדה כדמי ניהול וזאת בנוסף לדמי ניהול הנגזרים מסך כספי החיסכון הצבורים לזכות העמית (להלן – דמי ניהול מצבירה).
  • הקופה גובה דמי ניהול מצבירה על פי הוצאותיה בפועל בלבד –דמי הניהול הנגבים במחוג הינם מהנמוכים ביותר (בעבור הוצאות ניהול  הקופה בלבד, ללא גזירת רווח לחברה המנהלת של הקופה). בשנת 2017 דמי הניהול שנגבו ע”י מחוג היו כ- 0.20% (שנתי) מסך הנכסים, זאת לעומת קופות תגמולים אחרות שגבו סכומים גבוהים יותר ושרשאיות לגבות עד 1.05% שנתי.
כל האמור אינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בקופת הגמל, אין בפרסום האמור משום המלצה או חוות דעת לגבי מסלול השקעה מסוים או משום התחייבות להשגת תשואה עתידית כלשהיא, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ו/או תחליף לכל האמור בתקנון הקופה. אין בתשואות העבר להעיד על תשואות העתיד.

הפקדת הכספים

תיקון 190 יחול בכל שנה קלנדרית על כל שקל שהופקד מעבר לסכום ההכנסה המירבית לסעיף 47 (34,800 ₪ בשנת 2016) וזאת מאחר וסכום ההכנסה המירבית מותר בניכוי לצורכי מס באותה שנה קלנדרית.

משיכת הכספים

במסגרת תיקון 190 ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 60 בשתי דרכים:

  • קצבה חודשית פטורה ממס;
  • משיכה הונית בכפוף להוכחת קבלת קצבת פנסיה מינימלית (כ- 4,500 ₪) (3 תלושי קצבה אחרונים).

מיסוי במשיכה הונית

המס שיחול במשיכה הינו 15% על הרווחים הנומינליים.

מה קורה כאשר העמית הולך/ת לעולמו/ה?

  • עד גיל 75 – היורשים יוכלו למשוך את הכספים בפטור מלא ממס, גם לא על הרווחים.
  • מעל גיל 75 – היורשים ימשכו את הכספים לאחר תשלום מס של 15% על הרווחים. אולם, אם יורש ירצה למשוך את הכספים כקצבה חודשית, לא קיימת חובת תשלום מס.

מדוע תיקון 190 רלוונטי בעיקר לגמלאים ולמי שמתקרב לגיל פרישה?

מאחר וניתן למשוך את הכספים בצורה הונית ובכל עת רק בהגיע העמית לגיל 60 ורק אם העמית החל לקבל קצבת פנסיה מינימלית של כ- 4,500 ₪, התיקון רלוונטי יותר לחוסכים בגילאים הקרובים לכל הפחות לגיל 60. חוסכים צעירים יצטרכו להמתין עד לגיל 60 לשם משיכה הונית של הכספים.

לסיכום

עמית מחוג בן 60 ומעלה ועמיתים אחרים שיבחרו לשקול את ניצול ההטבה בהמשך, יכולים לנצל את ההטבה המשמעותית הגלומה בתיקון 190 ולבחון אפשרות להפקדת סכומים במחוג.

חסכון זה נהנה מיתרונות מיסוי, השקעה, דמי ניהול נמוכים ומנזילות, כך שהכספים הנצברים ניתנים למשיכה בכל עת, בדרך של קצבה או במשיכה הונית. אנו מזמינים אותך לבוא למשרדנו בתיאום מראש ולקבל מאיתנו הסברים נוספים.

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ