תשואת הקופה

תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.

היות ודמי הניהול הנגבים בקופת מחוג נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

תשואת הקופות

מספר קופהשם קופהתשואה מ- 07/2023 עד 06/2024התשואה בשנת 2023תשואה שנתית 3 ממוצעת שנים אחרונותתשואה שנתית 5 ממוצעת שנים אחרונותמדד שארפ תשואה בשנת 2024 עד 06/2024
556מחוג מסלול כללי10.54%10.77%3.98%5.47%0.565.91%
7205מחוג מסלול לבני 50 ומטה12.61%12.06%4.23%6.16%0.556.65%
7206מחוג מסלול לבני 50 עד 6010.41%11.05%4.20%5.55%0.615.82%
7207מחוג מסלול לבני 60 ומעלה7.46%8.05%2.84%3.38%0.403.89%
13711מחוג חיסכון פלוס11.24%12.25%המסלול החל לפעול בחודש 08/22המסלול החל לפעול בחודש 08/22המסלול החל לפעול בחודש 08/226.19%

היקף נכסים לתאריך 30.06.2024 (באלפי ₪)
מחוג מסלול כללי – 324,704
מחוג מסלול לבני 50 ומטה – 1,881,294
מחוג מסלול לבני 50 עד 60 – 67,169
מחוג מסלול לבני 60 ומעלה – 97,424
מחוג חיסכון פלוס מסלול כללי – 36,744

דמי ניהול
החברה המנהלת גובה דמי ניהול לפי הוצאות הקופה בפועל ולפיכך דמי הניהול הם מהנמוכים בענף – שיעור דמי הניהול בשנת 2023:

  1. מחוג – 0.24%
  2. מחוג חיסכון פלוס – 0.24%
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ