הצהרת מדיניות השקעה

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ