תקנון

תקנון מחוג חיסכון פלוסתקנון
תקנון קופת התגמולים – מחוג עדכון 27.03.2022תקנוןפירוט השינויים
תקנון קופת התגמולים – מחוג עדכון 11.11.2020תקנוןפירוט השינויים
תקנון קופת התגמולים – מחוג עדכון 19.07.2019תקנוןפירוט השינויים
תקנון קופת התגמולים – מחוג עדכון 01.01.2016תקנוןפירוט השינויים
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ