הצבעה באסיפות

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ