רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים מאוחדתרבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון רביעי
202401/2024
מחוג מסלול כללימחוג לבני 50 ומטהמחוג לגילאים 50 עד 60מחוג לגילאים 60 ומעלהמחוג חיסכון פלוס מסלול כללירשימת נכסים מאוחדת
04/202304/202304/202304/202304/202304/2023
03/202303/202303/202303/202303/202303/2023
02/202302/202302/202302/202302/202302/2023
01/202301/202301/202301/202301/202301/2023
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ