דיווח על הוצאות ישירות

מחוג מאוחדמסלול כללימסלול לבני 50 ומטהמסלול לבני 50 עד 60מסלול לבני 60 ומעלהמחוג חיסכון פלוס מאוחדמחוג חיסכון פלוס מסלול כללי
הוצאות ישירות 2023הוצאות ישירות 2023הוצאות ישירות 2023הוצאות ישירות 2023הוצאות ישירות 2023הוצאות ישירות 2023הוצאות ישירות 2023
הוצאות ישירות 2022הוצאות ישירות 2022הוצאות ישירות 2022הוצאות ישירות 2022הוצאות ישירות 2022הוצאות ישירות 2022הוצאות ישירות 2022
הוצאות ישירות 2021הוצאות ישירות 2021הוצאות ישירות 2021הוצאות ישירות 2021הוצאות ישירות 2021
הוצאות ישירות 2020הוצאות ישירות 2020הוצאות ישירות 2020הוצאות ישירות 2020הוצאות ישירות 2020
הוצאות ישירות 2019הוצאות ישירות 2019הוצאות ישירות 2019הוצאות ישירות 2019הוצאות ישירות 2019
הוצאות ישירות 2018הוצאות ישירות 2018הוצאות ישירות 2018הוצאות ישירות 2018הוצאות ישירות 2018
הוצאות ישירות 2017הוצאות ישירות 2017הוצאות ישירות 2017הוצאות ישירות 2017הוצאות ישירות 2017
הוצאות ישירות 2016הוצאות ישירות 2016הוצאות ישירות 2016הוצאות ישירות 2016הוצאות ישירות 2016
חציון 01/2016חציון 01/2016חציון 01/2016חציון 01/2016חציון 01/2016
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ